NÁZOROVÁ PLATFORMA

POSLANCI, SENÁTOŘI, EUROPOSLANCI – PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÉ KULTURY A JEJÍCH HODNOT

K názorové platformě se může připojit každý poslanec, senátor, europoslanec, osobnost, občan, který se ztotožní s následujícími
principy /jsou promítnuty do konkrétního programu/:
1. Ve středoevropském prostoru je určující kultura, vycházející z řecké filosofie, římského práva, judaisticko- křesťanských tradic a
myšlenek humanismu.
2. Vyznávání jiných náboženství, kultů a tradic je záležitostí soukromou. Nesmí se dostat do konfliktu s evropským právním pořádkem,
s evropskými etickými normami a zvyklostmi
3. Definitivní odmítnutí konceptu multikulturalizmu
4. Odmítnutí trvalých přerozdělovacích kvót pro přijímání migrantů
5. Zásadní nesouhlas se zrušením vízové povinnosti pro země, které nesplní dané podmínky EU
6. Přijímat uprchlíky před válečnými konflikty jenom v případech, kdy není možná účinná pomoc v regionu jejich původu
7. Požadovat od migrantů maximální míru integrace do společnosti
8. Usilovat o zachování EU a Schengenského prostoru; pokud to přímo neohrozí integritu, zájmy a životní styl obyvatel ČR. Upevňovat
postavení a autoritu V4
9. Upevňovat obranyschopnost Evropy i ČR
10. Vrátit do všech stupňů vzdělávání výuku hodnot Západní civilizace - antické a biblické dějiny, křesťanství, renesance, osvícenství,
základy demokracie, etika, estetika, smysl svobody, principy kreativity
 
V první řadě bychom chtěli zdůraznit, že nám nejde o vytváření alternativního politického subjektu anebo frakce, ale o Platformu, která
reaguje na problém masové migrace s rizikovými faktory islamizace a pronikání jiných hodnotových systémů do evropského prostoru.
Jsme přesvědčeni, že k řešení se musí spojit zákonodárci podobných názorů; napříč politickým spektrem.
V Poslanecké sněmovně PČR je většinový názor, který odmítá trvalé přerozdělovací mechanizmy pro přijímání uprchlíků, zrušení vízové
povinnosti pro Turecko a další dohody, které nám vnucuje současné vedení EU. Aktivita je ale na straně menšinového názoru, který
vychází z konceptu multikulturalizmu. Jeho stoupenci dostávají prostor v médiích, oni jsou slyšet. Zvenčí to vypadá, že se politické reprezentace
názorově rozcházejí s míněním veřejnosti /85 procent lidí v ČR odmítá migranty/. Tento stav vede k radikalizaci společnosti.
Hlavním smyslem naší názorové platformy je získat zpátky důvěru lidí, definovat jasné postoje a veřejně je prezentovat.
Platforma má vést hlavně k edukaci zákonodárců. Počítáme s formou kulatých stolů, seminářů a panelových diskusí na půdě parlamentu.
K nim budeme zvát odborníky a významné osobnosti, prostě ty, kteří se danými tématy zabývají. Platforma nebude, až na řídké
výjimky, prezentovat společné postoje. Má napomáhat k vytváření názorů, které mohou zákonodárci prosazovat ve svých komorách
a politických klubech. Platforma formuluje rizika masové migrace a navrhovaná opatření v následujících oblastech /program/:
1. Legislativa
2. Vztah k EU
3. Obrana
4. Vnitřní bezpečnost
5. Exekutiva /od vlády až po municipia/
6. Ekonomika a hospodářství
7. Školství a vzdělávání
 
Dále vidíme smysl Platformy v posílení pozice zákonodárců vůči exekutivě /tady bychom chtěli připomenout usnesení PS po projednání
bodu Migrace a bezprecedentní postup vlády, která usnesení nerespektovala/.
Platforma si bere rovněž jako hlavní úkol pravdivě a pružně informovat zákonodárce i veřejnost o vývoji migrace a o latentní islamizaci.
Dále chceme formou seminářů, kulatých stolů a besed šířit odborná stanoviska a postoje k danému problému i mimo parlamentní
půdu, například i v regionech.
Platformu zákonodárců nepovažujeme za uzavřenou. Zveme do ní i názorově blízké osobnosti všech sfér společenského života. Zveme
do ní i veřejnost.
 
Platforma vytváří prostor pro tři kategorie sympatizantů:
1. Zákonodárci /poslanci, senátoři, europoslanci/
2. Poradci, odborní konzultanti, významné osobnosti
3. Sympatizující veřejnost