Pozvánka na komponovaný večer

Společnost pro vědy a umění - pražská skupina
Platforma poslanců a senátorů pro zachování evropské kultury a jejích hodnot

si Vás dovolují pozvat na komponovaný večer zaměřený na otázku migrace

Program večera:
Radoslav Kvapil
výběr z cyklu Poetické nálady A. Dvořáka a Tři české tance B. Martinů

Prof. Jaroslav Pánek, PhDr., DrSc. , dr.h.c
Evropská migrační krize - téma naší minulosti i budoucnosti.

Neformální diskuse se zúčastní:
PhDr. Zdeněk Soukup, poslanec - iniciátor Platformy
Benjamin Kuras, spisovatel
Pořad moderuje Martin Švehla

Ve středu 23. listopadu 2016 v 19,00 hodin
v modlitebně Českobratrské církve evangelické, Korunní 60, Praha 2.