Podporujte Platformu, podporujte svoji budoucnost

 

Podpořte nás, podpořte naši práci a také budoucnost Vás a Vašich dětí.
 
Pro naši činnost a šíření myšlenek děláme stále víc. Potřebujeme ale i další tiskoviny a kampaně na internetu, a to bohužel bez peněz nejde.
Podpořte nás i drobným příspěvkem dle Vašich možností. Sdílejte mezi přátele a známé, pomozte nám při prosazení našich myšlenek.
 
Jak podpořit Platformu pro zachování evropské kultury a jejích hodnot? Pošlete příspěvek na náš účet, nebo ho můžete vložit hotově.
Do informace příjemci můžete vložit své jméno, budeme tak lépe vědět jméno dárce.
 
          Náš účet je: 277913371/0300            
 
                        Děkujeme za Vaši podporu!
 
 
 
S NÁMI PODPORUJETE:
 
- definitivní odmítnutí konceptu multikulturalismu, odmítnutí trvalých přerozdělovacích kvót pro přijímání migrantů
 
- zásadní nesouhlas se zrušením vízové povinnosti pro země, které nesplní dané podmínky EU
 
- přijímat uprchlíky před válečnými konflikty jenom v případech, kdy není možná účinná pomoc v regionu jejich původu
 
- v případě poskytnutí azylu migrantům trvat na jejich bezpodmínečné integraci do společnosti, upevňovat postavení a autoritu V4
 
- upevňovat obranyschopnost Evropy i ČR
 
- vrátit do všech stupňů vzdělávání výuku hodnot Západní civilizace - antické a biblické dějiny, křesťanství, renesance, osvícenství, základy demokracie, etika, estetika, smysl svobody, principy kreativity
 
 - ve středoevropském prostoru je určující kultura, vycházející z řecké filosofie, římského práva, judaisticko-křesťanských tradic a myšlenek humanismu, vyznávání jiných náboženství, kultů a tradic je záležitostí soukromou. Nesmí se dostat do konfliktu s evropským právním pořádkem, s evropskými etickými normami a zvyklostmi
 
Podporujete budoucnost ČR i Evropy.