Mariánské Lázně - první Klub sympatizantů platformy !!!

Vážený pane Soukupe,

Rádi bychom založili k dnešnímu slavnostnímu dni 28.října v Mariánských Lázních a spádové oblasti ORP místní klub Platformy pro zachování evrospské kultury a jejích hodnot.
Místní klub je nyní tvořen 5ti členy:

Ing.Ondřej KNOTEK, bytem Mariánské Lázně – mluvčí pro komunikaci s centrálou Platformy

Mirek REINDL, bytem Mariánské Lázně

JUDr. Miloslav CHADIM, bytem Mariánské Lázně

Bc.Jana ROUBALOVÁ, bytem Mariánské Lázně

Ing.Jan BUDKA, bytem Mariánské Lázně.

Děkuji za zpětnou vazbu ohledně registrace místního klubu Platformy.
Zároveň by nám bychom byli velmi rádi, pokud byste mohl být garantem našeho místního klubu.