Jméno: 
Manželé Vítovcovi
Povolání: 
důchodci
Region: 
Klatovy
Telefon: 
vitovcovi@gmail.com