Jméno: 
Josef Vybíral
Povolání: 
důchodce
Region: 
Olomouc
Telefon: 
vybiral.j@gmail.com