Jméno: 
Doc. Ing. Jiří Lacina, CSc.
Povolání: 
důchodce
Region: 
Litoměřice
Telefon: 
jirilacina@gmail.com