prof. Ing. Karel RAIS, CSc., MBA, dr. h. c.

poslanec od 26. 10. 2013

Volební kraj: Jihomoravský

Zvolen na kandidátce: ANO2011

Informace PSP ČR