Ing. Karel Fiedler

nezávislý poslanec PSP ČR

místopředseda Rozpočtového výboru PSP
místopředseda Petičního výboru PSP

karelfiedler@email.cz
mobil: +420 608 744 755
www.karelfiedler.cz