NÁZOROVÁ PLATFORMA

Poslanci, senátoři, europoslanci – platforma pro zachování evropské kultury a jejích hodnot

V první řadě bychom chtěli zdůraznit, že nám nejde o vytváření alternativního politického subjektu anebo frakce, ale
o Platformu, která reaguje na problém masové migrace s rizikovými faktory islamizace a pronikání jiných hodnotových
systémů do evropského prostoru. Jsme přesvědčeni, že k řešení se musí spojit zákonodárci podobných názorů;
napříč politickým spektrem.

>> více

VÝZVA PRO VOLIČE

Na kandidátkách stran a hnutí v nadcházejících volbách chybějí nebo jsou na nevýhodných pozicích osobnosti s jasným postojem k islamizaci Evropy a k masové migraci. A to v době, kdy se musíme postavit úmyslům současných funkcionářů Evropské unie na přerozdělování uprchlíků, kdy musíme zabránit destrukci sociálního a ekonomického systému naší země, kdy musíme čelit útokům proti naší kultuře a proti evropské civilizaci.

VYZÝVÁME VÁS,
OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY - VYUŽIJTE PLNĚ SVÝCH PRÁV,
VOLTE ZODPOVĚDNĚ!

APELUJEME NA VÁS:

1.Volte kandidáty, kteří se přihlásí k zásadám, jakými jsou neústupnost v otázkách migrace, odmítnutí islamizace a obrana evropské kultury

2.Volte kandidáty, kteří nekapitulují před nedemokratickou, antihumánní a pro nás i všechny ostatní evropské národy ničivou zvůlí současných funkcionářů EU

3.Volte kandidáty, kteří jsou zárukou toho, že se za své názory nebojí postavit a že za vás a za budoucnost vašich dětí budou opravdu bojovat

KROUŽKUJTE:

Ve volebních lístcích označte kroužkem kandidáta nebo kandidáty, kteří mají vaši důvěru. Způsob hlasovaní tzv. zakroužkováním je uveden v § 39 z.č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR. Buďte aktivními občany i po volbách! Vyvíjejte trvalý tlak na zvolené poslance, senátory, obecní a krajské zastupitele. Využijte svých občanských práv – podávejte vlastní návrhy, připomínky, vznášejte dotazy, sdělujte politikům svá stanoviska. Účastněte se jako aktivní občané politického života nejen během voleb. Pokud chcete Českou republiku jako bezpečný domov pro občany naší země, pokud souhlasíte s principem, že naše země je náš domov a jen my máme právo rozhodnout, koho do něj pozveme jako hosty, pokud vnímáte evropskou civilizaci jako hodnotu, kterou musíme v naší vlasti i v celé Evropě zachovat, ochraňovat a předávat dalším generacím.

SDÍLEJTE!
PŘESVĚDČTE LIDI VE SVÉM OKOLÍ K ÚČASTI VE VOLBÁCH,
K AKTIVNÍMU A ZODPOVĚDNÉMU POSTOJI

Celé znění naší výzvy k náhledu ZDE>>

Vyzýváme kandidáty všech politických stran a hnutí

Pokud chcete Českou republiku jako bezpečný domov pro občany naší země, pokud souhlasíte s principem, že naše země je náš domov a jen my máme právo, koho do něj pozvat jako hosty, pokud vnímáte evropskou civilizaci, naši judeo-křesťanskou civilizaci s kořeny v antice, osvícenství a humanismu jako hodnotu, kterou musíme v naší vlasti i v celé Evropě zachovat, ochraňovat a předávat dalším generacím.

OBRACÍME SE NA VÁS - DEKLARUJTE SVŮJ POSTOJ VEŘEJNĚ
A PŘIHLASTE SE K TĚMTO ZÁKLADNÍM HODNOTÁM.
USNADNĚTE VOLIČŮM ROZHODOVÁNÍ.
Přihlásit se k výzvě ZDE>>

NAŠI VÝZVU PODPOŘILI TITO KANDIDÁTI:

 Denis Doksanský

STAN

Královéhradecký kraj, číslo na kandidátce: 6

Ing. Milan Pour

ANO

Středočeský kraj, číslo na kandidátce: 10

JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.

KSČM

Královéhradecký kraj, číslo na kandidátce: 1

MUDr. Pavel Plzák

ANO

Královéhradecký kraj, číslo na kandidátce: 2

RNDr. Radoslav Štědroň

Kandiduje za DSSS, členem Strany státu přímé demokracie - Strany práce

Moravskoslezský kraj, číslo na kandidátce: 36

Mgr. Miloslava Rutová

ANO

Plzeňský kraj, číslo na kandidátce: 3

Alexander Tomský

Realisté

Pardubický kraj, číslo na kandidátce: 1

 Bc. Jana Hnyková

Realisté

Liberecký kraj, číslo na kandidátce: 1

MUDr Milan BRÁZDIL

ANO

Olomoucký kraj, číslo na kandidátce: 6

MUDr Libor Winkler

BPI Obrana národa

Praha, číslo na kandidátce: 6

Ing. Karel Fiedler

Referendum o EU

Moravskoslezský kraj / kandidátka č.19, číslo na kandidátce: 1

Martin Lank

Realisté

Kraj Vysočina, číslo na kandidátce:  1

 Ing. Bohuslav Chalupa

ANO

Jihomoravský kraj, číslo na kandidátce: 9

PhDr. Zdeněk Soukup

ANO

Karlovarský kraj, číslo na kandidátce: 6

Autor: PhDr. Zdeněk Soukup
Realizace: Petr Fencl
S podporou: Benjamina Kurase, Lukáše Lhoťana, RNDr. Mariana Kechlibara PhD, Ing. Milana Bubeníčka

K TOMU ABYCHOM ZABRÁNILI ISLAMIZACI ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPY, ABYCHOM SI UCHOVALI SVÉ TRADIČNÍ HODNOTY, JE ZAPOTŘEBÍ ŠIROKÁ PODPORA VEŘEJNOSTI. PROSÍME DEJTE NÁM VAŠI PODPORU:


Vyplněním tohoto formuláře vyjádříte své sympatie k myšlenkám a aktivitám PLATFORMY PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT
Vaše osobní údaje budou použity jen pro účely PLATFORMY PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT a v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Za Vaši vyjádřenou podporu děkujeme.

Podporujte Platformu, podporujte svoji budoucnost

 

Podpořte nás, podpořte naši práci a také budoucnost Vás a Vašich dětí.
 
Pro naši činnost a šíření myšlenek děláme stále víc. Potřebujeme ale i další tiskoviny a kampaně na internetu, a...
30. 3. 2017 Petr Fencl

!!! Zakládejte Kluby sympatizantů Platformy !!!

Přes mailovou poštu, telefonicky, prostřednictvím sociálních sítí, během návštěv i náhodných setkání se na nás často obracejí sympatizanti Platformy, kterým nestačí pouhé deklarování její podpory. Chtějí se zapojit aktivně. To je pro...

26. 10. 2016 PhDr. Zdeněk SOUKUP

MÁTE ZÁJEM O ÚČAST NA AKCI NEBO PŘEDNÁŠCE? KONTAKTUJTE NÁS

Besedy o migraci

Poslanec Zdeněk Soukup a spisovatel Benjamin Kuras vyjíždějí seznamovat veřejnost s příčinami a důsledky globálních problémů, hlavně migrační krize, do regionů.

Podporujte Platformu, podporujte svoji budoucnost

 

Podpořte nás, podpořte naši práci a také budoucnost Vás a Vašich dětí.
 
Pro naši činnost a šíření myšlenek děláme stále víc. Potřebujeme ale i další tiskoviny a kampaně na internetu, a...
30. 3. 2017 Petr Fencl

Pozvánka na komponovaný večer

Společnost pro vědy a umění - pražská skupina
Platforma poslanců a senátorů pro zachování evropské kultury a jejích hodnot

si Vás dovolují pozvat na komponovaný večer zaměřený na otázku migrace

Program večera:...